SZYBKI KONTAKT

Oferta zajęć dodatkowych

  • Trening  radzenia sobie z nawrotami picia;
  • Trening asertywnych zachowań abstynenckich;
  • Trening radzenia sobie ze złością;
  • Trening radzenia sobie z lękiem;
  • Trening asertywność dla osób współuzależnionych;