SZYBKI KONTAKT

O mnie

 O MNIE;

 • Certyfikowany  Specjalista  Psychoterapii  Uzależnień – CERTYFIKAT
 • Uniwersytet Opolski – pedagog resocjalizacji
 • „Mediator rodzinny i okołorozwodowy”  - CERTYFIKAT,  
 • Studium Pomocy Psychologicznej – praktyczna pomoc psychologiczna,  
 • Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Zdrowia i Trzeźwości   w  Warszawie
 • Studium  Prawa Europejskiego - CERTYFIKAT.                 

 

ODBYŁAM SZKOLENIA:

 • „Podejście logopedyczne w terapii w terapii uzależnienia                                                           i   współuzależnienia”.
 • „Program ograniczenia picia i redukcji szkód u osób zażywających alkohol”.                                    
 •  ”Jak pracować z osobami z doświadczeniem  wczesnodziecięcej traumy”,
 • Szkolenie  edukatorów  profilaktyki – Płodowy  Zespół alkoholowy FAS i FASD”.
 • „Pomoc dzieciom krzywdzonym w rodzinach”,
 • „Szkody  psychospołeczne wynikające  z zachowań  ryzykownych młodzieży   i dorosłych” - „ TEENSEX, CHEMSEKS, SLAMSEX”- nowe formy niebezpiecznych zachowań”,
 • „Szkolenie dla psychoterapeutów   z zakresu seksoholizmu”.”
 • Współwystępowanie zaburzenia dwubiegunowego i uzależnień o substancji psychoaktywnych”,
 • „Podnoszenie jakości programów profilaktycznych  i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienie od substancji psychoaktywnych Moduł TOT- Trainings of Trainers”.  
 • ”Procedura Niebieskie Karty”- najnowsze orzecznictwo.
 • „Nowe procedury prawne     w związku z przeciwdziałaniem  przemocy   w rodzinie i współpracy interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych  w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

UCZESTNICZYŁAM  w wielu konferencjach  krajowych i międzynarodowych.

Wieloletnie  doświadczenie / ponad 30 lat/ z osobami  uzależnionymi i współuzależnionymi.

Aktualnie – Kierownik Poradni Uzależnień i Oddziału Dziennego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych.

REFERENCJE